Tag Archives: hadiah

Kombinasi Rasa

Tuhan yang maha kuasa, memang maha pandai mengkombinasikan berbagai rasa. Semua dipadu dalam satu waktu dan kisah. Runut dan terangkai dengan padanan yang tidak biasa. Menyelusup ke dalam jiwa dan… Read more »